Disclaimer


De informatie die wordt aangeboden op deze website is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en om het publiek bewust te maken van bliksemactiviteiten in en rond Nederland. Hoewel wij streven naar het verstrekken van accurate en actuele gegevens, erkennen wij dat bliksemdetectie en -voorspelling inherent onzeker zijn en dat de gegevens onvolkomenheden kunnen bevatten.

Aansprakelijkheid
Bliksemdetectie.nl, noch enige persoon of entiteit betrokken bij het verzamelen, produceren of leveren van deze gegevens, kan aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik van, of het vertrouwen op de informatie op deze site. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade, of enige schade die voortkomt uit het gebruik, verlies van gegevens of winsten, ongeacht of deze in een actie van contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortkomt uit of in verband met het gebruik van de informatie op deze website.

Gebruik van informatie
De informatie op Bliksemdetectie.nl is bedoeld voor persoonlijk en educatief gebruik. Het mag niet worden gebruikt als vervanging voor professioneel advies of daadwerkelijke bliksemwaarschuwingssystemen. Gebruikers dienen altijd professionele meteorologische diensten te raadplegen voor kritieke of besluitvormingsdoeleinden.

Externe links
Bliksemdetectie.nl kan links bevatten naar externe websites die niet onder onze controle staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites of de privacybescherming op die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of ondersteunt de standpunten die erin worden uitgedrukt.

Wijzigingen in de Disclaimer
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Elke wijziging zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden gebruikers aan om regelmatig deze pagina te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Contact
Als u vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website.

Door gebruik te maken van Bliksemdetectie.nl, erkent u dat u deze disclaimer hebt gelezen en begrepen en dat u instemt met de voorwaarden.