Onweer morgen: een update

Christian Versloot • dinsdag 18 juni 2013

Op de weerkaart zien we dat een lagedrukgebied ter hoogte van Spanje zeer hete lucht naar het noorden stuurt. Vandaag werd het op veel plekken in Nederland warmer dan dertig graden; morgen kan de 35 lokaal worden aangetikt. Zoals je weet gaan zulke situaties vaak gepaard met onweersbuien en ook dit lijkt morgen te gaan gebeuren. Er zitten, nu de situatie steeds duidelijker lijkt, een aantal mitsen en maren aan de situatie.

Goed, to the point. Er ligt een thermisch lagedrukgebied boven Frankrijk. Dat is een lagedrukgebied dat ontstaat door extreme warmte. Dit soort lagedrukgebieden – die net als ieder ander laag gepaard gaan met stijgende luchtbewegingen – staan notoir bekend als sterke triggers voor onweersbuien. De warmte helpt hierbij door een zeer onstabiele atmosfeer op te bouwen met in het zuidoosten en oosten een Lifted Index van -10 en een CAPE van ruim 2500 Joules per kilogram lucht. In theorie zou dit een explosieve situatie moeten opleveren.

Nu hebben we echter een probleem: het thermisch lagedrukgebied is de daadwerkelijke trigger van het hele onweersgebeuren.
Je snapt wel dat hoe meer energie – CAPE – in de atmosfeer aanwezig is, het zwaarder gaat onweren als deze aangesproken wordt. Op dit moment lijken beide gevallen – op de eerste plaats de energie en op de tweede plaats de trigger – elkaar mis te gaan lopen. Die conclusie is in elk geval te trekken uit de 12z-run van het Amerikaanse weermodel net zoals het er nu voorstaat. Ook eerdere runs lijken dit beeld te bevestigen.  Een ander probleem is de uitloper van een hogedrukgebied dat ten noorden van ons land ligt. Buien lijken volgens de GFS uitvoer zwakker te worden hoe dichter ze daar in de buurt komen.

De vraag is nu: in hoeverre gaan de ingrediënten morgen samenvallen. Op basis van de huidige runs moet ik de onweerliefhebbers teleurstellen. Het perfecte passen van beide ingrediënten lijkt niet te gaan gebeuren, althans niet op basis van de laatste runs. Zoals het er nu uitziet lijken de buien ’s avonds laat te komen en lijkt het erop dat met name de westelijke helft van het land de zwaarste klappen te verduren krijgt. Maar echt noodweer zoals eerder op de kaarten stond – toen alles nog wel prima leek samen te vallen – lijkt niet uit te gaan komen. Ook lijken de buien snel af te zwakken hoe noordelijker ze komen.

Chasetip
Voor chasers lijkt volgens de laatste runs de beste positie ergens in het zuiden van Nederland of België te zijn. Echt zware buien staan momenteel hoger dan de lijn Amsterdam – Nijmegen niet op de planning. In de aangewezen gebieden lijkt het ook op te gaan dat hoe westelijker je je positioneert, hoe beter je zit. Ergens in het midden van een gebied lijkt mij echter beter omdat je dan, blijkt de huidige modeluitvoer niet te kloppen, altijd nog de andere kant op kunt.

Conclusie
Concluderend kan ik zeggen dat het morgen een warme dag gaat worden met overdag kans op een onweersbui en in de latere avond en nacht onweersbuien vanuit Frankrijk. Op de lijn Apeldoorn  – Groningen staat voor morgenochtend al buiigheid in de uitvoer.

Dynamische cellen zijn morgen zeker niet uitgesloten. Je doet dus goed om de radar en de actuele weersituatie – met daarbij onze weerupdates – in de gaten houden.

Bedankt voor het delen

Discussieer mee!

Wat vind je van dit artikel? Ben je het met ons eens? Hoe kunnen we het de volgende keer beter doen?