Mogelijke onweer dinsdag: nog steeds hoopvol voor Nederland

Christian Versloot • zondag 13 augustus 2017

Gisteren en eergisteren schreven we in onze blog over de mogelijke onweersituatie voor dinsdag aanstaande. We wezen erop dat er dankzij het feit dat het nog lang duurt voordat het dinsdag is (> 48 uur) er nog veel onzekerheid was en we praktisch nog niets konden zeggen over posities en definitieve onweerkansen. Het is ook vandaag (we zitten nu op ~60-72 uur voorafgaand aan dinsdag) nog enkel mogelijk om een indicatie af te geven van wat de kaarten ons voorschotelen.

Wat de kaarten ons voorschotelen is echter wel een prettig vooruitzicht voor de onweerliefhebber in het oosten van Nederland.

Gisteren zagen we dat het Amerikaanse weermodel GFS opnieuw leuke hoeveelheden onstabiliteit berekende boven ons land, nadat een en ander eergisteren was verschoven naar Duitsland. Vandaag zijn zowel de 0z-run (die van 02.00 uur Nederlandse tijd) als de 06-run (08.00 uur NL-tijd) binnen, die we kunnen gebruiken in onze analyse.

De situatie valt inmiddels ook voor weermodel WRF in de maximale termijn; we kunnen daarom ook WRF meenemen in onze analyse. Ook nemen we de output van het Kachelmann Super HD model mee ter verificatie.

Het Amerikaanse weermodel gaat voor een gespleten situatie. Volgens de huidige berekeningen van de Amerikanen moeten het oosten en het zuidoosten van Nederland vanaf de vroege ochtend rekening houden met hoge temperaturen; 29 graden kan volgens het model niet worden uitgesloten. WRF gaat daar in mee, al wordt het iets minder warm (met maxima van 27 graden); Kachelmann tekent ook 27-28 graden in. Dat kan een aanwijzing zijn dat GFS de temperatuur overdrijft; een beruchte eigenschap van het model. We gaan ervan uit dat het dinsdag, mits een en ander blijft zoals nu berekend, 28 graden kan worden.

Hiernaast zie je de progtemp van de Amerikanen voor 17.00 uur. Zo’n progtemp toont een doorsnede van de atmosfeer. Op de kaarten zien we een redelijk schaarse hoeveelheid CAPE, maar dat is niet het aandachtspunt (op andere momenten loopt de CAPE namelijk wel op tot 1500 J/kg). We zien in de onderste lagen van de atmosfeer een inversie, aangegeven met het rode vlak.

Lucht moet dus tot circa anderhalve kilometer hoogte getild worden wil het vrij verder kunnen stijgen. Dat kan op meerdere manieren gebeuren: door warmte of door een dynamische trigger (zoals een front of andere lagedrukstoring die voor convergentie zorgt).

De progtemp geeft aan dat het zo’n 32 tot 33 graden moet worden wil er voldoende warmte zijn om buien vanaf de grond te laten ontstaan. Dat gaan we ook in de berekeningen van het Amerikaanse model niet halen; er wordt ‘slechts’ zo’n 29 graden berekend.

Er moet dus een dynamische trigger in de buurt zijn wil het tot onweer komen.

En die is er, want een lagedrukstoring zorgt er volgens de huidige berekeningen voor dat er boven het midden van het land (grofweg de lijn Breda – Leeuwarden) onweersbuien gaan ontstaan die oostwaarts trekken.

De output van het Kachelmann Super HD-weermodel hieronder gaat mee met het Amerikaanse weermodel en berekent ook een lijn met buien in die noordoostwaarts trekken met een snelheid van circa 70 tot 75 kilometer per uur. Ook WRF bevestigt dit scenario.

We willen hierbij wel aangeven dat het nog flink afwachten is, omdat hoewel de situatie zich bevindt binnen de betrouwbare termijn van de gangbare weersverwachting (< 120 uur), bij onweersituaties de complexiteit ervoor zorgt dat we pas vanaf 48 uur een beetje zekerheid hebben, en zelfs dan de situatie nog volkomen in de soep kan lopen. We raden je voor meer achtergrondinformatie over dit fenomeen de volgende artikelen aan:

Terug naar dinsdag. Volgens de huidige berekeningen ligt er dus onstabiliteit boven het land en kunnen er vanaf het middaguur onweersbuien ontstaan (grofweg op de lijn Breda – Leeuwarden), die noordoostwaarts zullen trekken.

Rest de vraag wat deze onweersbuien kunnen uithalen. We gaan nu richting de details, en we willen meteen een vinger om de pols houden: details zullen op deze termijn nog flink veranderen. Daarom schetsen we enkel de hoofdlijnen. Voor wat betreft windschering zien we dat de parameters een verwaarloosbare kans op windhozen geven; wel kan er volgens huidige indicatie hagel voorkomen bij de buien en is er een kans op relatief veel neerslag in korte tijd (PW loopt lokaal op tot 40).

De komende dagen gaat er meer duidelijk worden. Het kan dus zomaar gebeuren dat de onweersituatie volkomen van de kaarten verdwijnt of alsnog verschuift richting Duitsland. Voor nu kunnen we echter niets anders dan hopen dat de analyse op de kaarten uitkomt. We blijven immers onweerliefhebber! 🙂 We houden de kaarten de komende tijd in de gaten en komen morgen met een nieuwe verwachting, en indien er bijzonderheden voorkomen ook vanavond.

De verwachte situatie dinsdag om 18.00 uur volgens het Kachelmann Super HD-weermodel. Groen betekent regenbuien; roze onweer en paars fel onweer.

Bedankt voor het delen

Discussieer mee!

Wat vind je van dit artikel? Ben je het met ons eens? Hoe kunnen we het de volgende keer beter doen?